FAQ

Ce este energia solară?
Soarele este cea mai importantă sursă de energie pentru Pământ. Energia solară este emisă sub formă de radiaţii şi este disponibilă în cantităţi imense, practic inepuizabile. Radiaţiile solare pot fi captate şi transformate în alte forme de energie: electrică sau termică.

Ce este un panou fotovoltaic  şi cum funcţionează el?
Panourile fotovoltaice transformă radiaţia solară în energie electrică. Un panou fotovoltaic este compus din mai multe celule solare legate în serie sau paralel.
Randamentul unor asemenea panouri este cuprins între 8-20%, în funcţie de gradul de absorbţie a radiaţiei solare. Eficienţa destul de scazută a panourilor fotovoltaice actuale este în principal datorată faptului că din spectrul solar vizibil doar o mică parte de frecvenţe de undă a radiaţiilor luminoase sunt transformate în electricitate.
     Panourile fotovoltaice generează curent  continuu, cu parametri variabili, inadecvaţi încărcării unor acumulatori. Din acest motiv este nevoie de un convertor care să transforme energia electrică produsă de panurile fotovoltaice în energie electrică cu parametri bine determinaţi. Acest convertor are şi diverse funcţii de protecţie a acumulatorilor şi a panoului fotovoltaic.

Structura unei instalaţii fotovoltaice

Astfel, o instalaţie fotovoltaică completă se va compune din:
•    panouri fotovoltaice
•    acumulatori şi regulatori de încărcare
•    invertor pentru transformarea curentului continuu în curent alternativ

Care este potenţialul energetic solar?
Potenţialul energiei solare este imens. În fiecare jumătate de oră, Pământul preia de la Soare o cantitate de energie echivalentă cu consumurile energetice ale omenirii de pe perioada unui întreg an.  De aceea energia solară reprezintă alternativa energetică a viitorului.
    
Cât costă o instalaţie fotovoltaică?
O instalaţie de captare fotovoltaică costă aproximativ 5-10 euro/watt putere instalată. Panourile comercializate în ziua de azi sunt în general foarte fiabile şi pot funcţiona 10-25 de ani fără mari costuri de întreţinere. Aceste costuri sunt încă destul de mari comparativ cu energia produsă, tocmai din acest motiv proiectele solar-fotovoltaice sunt susţinute puternic prin legea nr. 220 din 2008.

Cum sunt susţinute proiectele energetice solar-fotovoltaice?

Prin legea numărul 220 din 27 octombrie 2008, operatorul de transport şi sistem energie electrică emite lunar certificate verzi producătorilor de energie din surse regenerabile. Pentru producătorii de energie electrică din energie solară se acordă patru certificate verzi pentru 1MWh livrat în reţeaua naţională.
Un certificat verde este reglementat prin lege la o valoare între 27 şi 55 euro din 2009 pentru tranzacţionare pe piaţa contractelor bilaterale a certificatelor verzi.

Ce este energia eoliană?
Energia eoliană este o formă convertită de energie solară. Radiaţia solară încălzeşte în mod diferit anumite zone ale suprafeţei terestre, cel mai sesizabil ziua faţă de noapte. Există diferenţe între modul de absorbţie al radiaţei solare pe întinderile de apă faţă de cele de uscat. Aceste diferenţe se vor traduce într-o încălzire diferită a atmosferei. Diferenţa de temperatură va genera mişcarea maselor de aer iar rezultatul acestei mişcări e vântul. Masa de aer pusă în mişcare conţine energie cinetică.


Ce este o instalaţie eoliană şi cum funcţionează ea?

O instalaţie eoliană transformă energia cinetică a vântului în energie electrică sau mecanică, formă care poate fi folosită pentru uz practic.

Structura unei instalaţii eoliene
1. Fundaţia
2. Turnul
3. Nacela
4. Pala
5. Hub
6. Transformator de racord la reţeaua de transport energie electrică
O centrală modernă are următoarele caracteristici:
- putere instalată: 2,3 MW
- diametrul rotorului: 80 metri
- înălţimea turnului: 105 metri
- producţie anuală de energie: 6000 MWh, reprezentând consumul anual a aproximativ 2000 locuinţe

Cât costă o instalaţie eoliană?
 Costul total al unei asemenea instalaţii se ridică la 1-1,5 milioane Euro per megawatt instalat. Deci dacă luăm în considerare o turbină de 2,3 MW, costurile totale ale  acesteia pot ajunge până la 3,5 milioane Euro.

Câtă energie produce o instalaţie eoliană?
Cantitatea de energie produsă depinde de mai mulţi factori. Viteza vântului, împreună cu diametrul rotorului şi densitatea aerului în mişcare sunt printre cei mai importanţi. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că deşi o turbină funcţionează aproximativ 90% din timp, ea produce energie proporţional cu 25-40% din puterea instalată.
Astfel, pentru o turbină de 2,3 MW, producţia de energie într-un an va fi între 5500 - 7000 MWh.

Cum sunt susţinute proiectele energetice eoliene?
      
Prin legea numărul 220 din 27 octombrie 2008, operatorul de transport şi sistem energie electrică emite lunar certificate verzi producătorilor de energie din surse regenerabile. Pentru producătorii de energie electrică din energie eoliană se acordă două certificate verzi pentru 1MWh livrat în reţeaua naţională până în 2015 şi un certificat verde pentru 1MWh livrat începând cu 2016.
       Un certificat verde este reglementat prin lege la o valoare între 27 şi 55 Euro în perioada 2008-2014 pentru tranzacţionare pe piaţa contractelor bilaterale a certificatelor verzi.

Pagina 1 Pagina 2